Algemene voorwaarden begeleiding

Begeleiding hond en mens

Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

  • Honderonsje biedt diensten aan betrekkende tot omgaan met honden en persoonlijke ontwikkeling. Een dienst wordt per e-mail of telefonisch aangevraagd.
  • Soort dienst en prijsvoorwaarden worden steeds gedetailleerd doorgegeven. Het bestellen van een dienst gebeurt per e-mail of telefonisch.
  • Wanneer een bestelling bevestigd wordt is ze bindend.

Annuleren van een bestelling van een dienst dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren, anders wordt de dienst gefactureerd.

  • Prijzen zijn inclusief BTW.
  • Bij een bestelling van een dienst wordt steeds de prijs voor de dienst gepreciseerd en bevestigd door beide partijen.
  • Garantie en aansprakelijkheid: Honderonsje biedt geen resultaatgarantie wel een middelengarantie. Wij gebruiken geen intimiderende of strafgerichte technieken bij het trainen van dieren. Aansprakelijkheid: Honderonsje is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de coaching. Alle diensten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de klant.
  • Betalingen gebeuren cash of via overschrijving. Indien men opteert om via overschrijving te betalen dient de betaling 15 dagen van factuurdatum te gebeuren.

Honderonsje – Weertstraat 120 – 2880 Bornem/Mariekerke

BE03 0688 9851 6784

M. +32 (0)475 861752

BTW BE0538 970 996

Als de klant achterstand van betaling heeft, zal het bedrag rente opbouwen van 25% met een minimum van € 75,-.

In geval van betwistingen voortvloeiende uit of verband houdende met huidige verkoopsvoorwaarden, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat enkel Belgisch Recht van toepassing is en dat uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar onze zetel is gevestigd, is bevoegd. 

WOEF! Leuk dat je er bent! Cookies ... je viervoeter is er ongetwijfeld verzot op. Hier gebruiken we ze vooral om de website te gebruiken